• На dedicated - 1.99 евро за 1 ТБ + депозит в размере 29.9 евро
  • На VPS - 19.9 евро за 1 Тб на предоплатной основе